EMG - Erich Meyer-Gillessen - Marken-Produkte & Systemlösungen für den Rohbau


opti–control®
– spoel-, controle- & waterverzamelschacht


een bouwsteen uit het 4-elements-drain-system:

rondom-bescherming voor de kelder


Drainageleidingen zijn zo te leggen, dat deze in haar gehele lengte altijd gecontroleerd en gereinigd kunnen worden.
  • Omdat het gevaar van dichtslibben van de buizen door fijne grondpartikel nooit geheel kan worden uitgesloten.
  • Omdat lastige bouwschade op kelderhoogte maar al te vaak toe te schrijven is aan drainagebuizen, die opgestuwd water aan het gebouw niet snel genoeg afvoeren.
Daarom moet men schachten met een minimale, nominale diameter
van DN 300 bij alle richtingsveranderingen van de buizen,
bij zijdelingse aansluitingen zoals aan het hoogte- en dieptepunt,
toch tenminste alle 50 m voorzien.


  opti–control®
– spoel-, controle- & waterverzamelschacht


  • Met 3 ingangen DN200 incl. 1 sluitdop en een begaanbare schachtdeksel met sluitsysteem, met of zonder zandopvang.
  • De geribde wanden verzekeren een hoge schok- en drukweerstand.
  • Van PVC-U = verouderingsbestendig en rotvast.
  • Variabele inbouwdieptes d.m.v. voorgemofte opzetstukken (nuttige hoogte 80 cm, totale hoogte 105 cm). Inbouwdieptes tot max. 6 m.
  • opti-drän-stangendrainagebuizen DN 200 kunnen dadelijk aan de opti-control aangesloten worden. Verloopstukken maken de aansluiting van alle opti-drän-buizen mogelijk, zoals ook van andere draineer- en dispersiebuizen van FRÄNKISCHE.
    Een sluitdop voor niet gebruikte ingangen maakt het systeem compleet.

Een zaag volstaat om het opzetstuk op lengte in te korten. Resten van het opzetstuk kunnen met behulp van een dubbele mof weer gebruikt worden.
  Het complete schachtsysteem …

opti-control oS (zonder zandopvang):
Dbuiten = 315 – nuttige hoogte: 65 cm
wordt aan het hoogtepunt, bij richtingsveranderingen en aan uitmondingen van de drainageleiding geplaatst.
De nuttige hoogte van de bodem van de buisaansluiting tot aan de bovenkant van de schacht bedraagt 65 cm.

opti-control mS (met zandopvang):
Dbuiten = 315  – nuttige hoogte: 35 cm
wordt aan het dieptepunt van het drainagesysteem geplaatst. De zandopvanghoogte bedraagt 30 cm, het zandopvangvolume ligt bij ± 21 liter. De nuttige hoogte is 35 cm.

De bouwhoogte van beide schachten bedraagt 80 cm.

Verhoogde standzekerheid door het bevullen van de dubbele schachtbodem:
Op het niveau van de schacht is een gelijkmatige en laaggewijze opvulling en verdichting raadzaam. Door de bevulling van de dubbele schachtbodem met grind, zand of beton kan de stabiliteit gedurende het inbouwen respectievelijk de zekerheid tegen de stijgkracht verhoogd worden.

Eenvoudig onderhoud:
De dimensie van opti-control (Dbuiten = 315) staat altijd een eenvoudige toegang tot de drainageleiding toe. Om te reinigen zijn gebruikelijke hoge drukreinigers geschikt, waarbij het in de zandopvang aanwezige materiaal afgezuigt wordt.


boven...