EMG - Erich Meyer-Gillessen - Marken-Produkte & Systemlösungen für den Rohbau
 

FSD = 2 functies
in 1 systeem:


1) de verloren bekisting =

2) de ringdrainage

De nieuwbouw benodigd een funderingsplaat met een ringdrainage.
  • Om de funderingsplaat te gieten is een nauwkeurig genivelleerde bekisting vereist.
  • Alleen een zorgvuldig en nauwkeurig verlegde draineerbuis garandeert een optimale functie.
Tot nu toe was er hier een heleboel werk voor nodig. Het bekistings– en draineersysteem Fränkische Schal–Drän–System FSD reduceert deze kosten op een minimum !

Het Fränkische FSD-systeem van hard PVC is een ontwikkeling die de bouwheer kosten spaart, maar daarboven de waarborg van een funktionerende drainage biedt.
De profielen zijn zo gevormd, dat hun hydraulisch afvoervermogen overeenstemt met dat van ronde draineerbuizen DN 100 geplaatst met een helling van 0,5%. Daarmee voldoet het FSD-systeem volledig aan de norm DIN 4095. Op statisch vlak laten de wanddikte en de vormgeving van de profielen een plaatsing tot op 4 m diepte toe.

Het Fränkische bekistings- en draineersysteem bekist en draineert gelijktijdig  De voordelen van FSD liggen voor de hand !
  • Besparing van de bekistings-planken en van tenminste 4 bijkomende werkfasen. (zie „gedaan“)
  • Wateropneming aan de onderkant van de keldervloer, daardoor een technisch perfekte ligging van de ringdrainage.
  • Plaatsen zonder „doorhanger“ en zonder helling; - een daadwerkelijke beschutting tegen gevaarlijk stuwwater.

De inbouw van de 5m lange FSD-profielen is gemakkelijk. Het leggen en waterpas opstellen van het draineer- en bekistings-systeem gebeurt door het vastnagelen aan vooraf ingeslagen houten palen.
Wel is het raadzaam, met het oog op stabilisatie, het systeem aan de buitenkant aan te vullen met drainerend grind, bvb. Betoneergrind Sieblinie B32 naar DIN 1045. Daarna kan het beton gegoten en de funderingsplaat over de bovenkant van het FSD-profiel afgetrokken worden zodat er geen hoogteverschil ontstaat.


  FSD-profiel
Instromingsopening > 50cm²/m
Materiaal: PVC-U
De instromingsgleuven beantwoorden aan jarenlang opgedane ervaring in de draineertechniek en zijn wegens hydraulische eisen in het onderste gedeelte van het element aangebracht.

  De verbindingsmoffen zorgen niet enkel voor de gemakkelijke koppeling van de elementen, maar maken ook het afvloeien van het water in de onderste afvloeikamer mogelijk.
Materiaal: PVC-U
  De hoekstukken van 90° zorgen tevens voor de gemakkelijke koppeling van de elementen. Zij maken de juiste inbouw van het systeem aan zo goed als geheel alle gebouwen- en platte grondvormen.
Materiaal: slagvast PVC
  Een overgangsstuk de draineerbuis DN 100 met > 3,0% helling zorgt voor het afleiden van het water naar zijn
evacuatie. Bovendien maakt het overgangsstuk DN 65 de aansluiting van een spoelstop mogelijk enz.
Materiaal: slagvast PVC
  De FSD-spoel- en controleput verschaft een grotere veiligheid bij de drainage en vergemakkelijkt controle en
spoeling van het draineersysteem over de hele lengte. De opzetstukken voor de FSD-putten maken het mogelijk, de putten volgens de diepte van de constructie te verhogen.
Materiaal: slagvast PVC
    Het FSD-verhogingsstuk maakt een ophoging van het profiel tot 32cm mogelijk. Dit verhogingsstuk wordt op
het FSD-profiel geplaatst. Alvorens het beton te gieten, aanvullen tot op de hoogte van de drainering met filterstabiel materiaal om het geheel te steunen.
Materiaal: slagvast PVC


boven...