EMG - Erich Meyer-Gillessen - Marken-Produkte & Systemlösungen für den Rohbau
u bent hier » Merkproducten » > DIBA » DIBAFIXplus

DIBAFIXplus

Zelfklevend, flexibel, scheuroverbruggend dichtingsmembraan van gemodificeerd bitumen, dat éénzijdig op een scheurvaste dubbel gelamineerde HDPE-folie aangebracht is.
Als versterking voor de afdichting van de holkeel, aan muur/bodem-overgangen, binnen- en buitenhoeken en kanten, afdichting over bewegingsvoegen, deklaag op elastische voegen (blechen), afdichting aan vensters en deurkozijnen geschikt.

 • Totale dikte: ≥1,5 mm
 • Tijdsparend, daar geen volledige droging noodzakelijk
 • Zuivere en gemakkelijke verwerking, het hele jaar verwerkbaar
 • Zelfklevend met hoog kleefvermogen, ook bij lage temperaturen
 • Afdichtende en dampremmende werking
 • Dadelijk water- en slagregenresistent
 • Bouwput kan dadelijk aangevuld worden
 • Flexibel, scheurvast en scheuroverbruggend
 • Oplosmiddelvrij en daardoor milieuvriendelijk
 • Bestendig tegen alle natuurlijke, in de grond voorkomende, agressieve stoffen
 • NIET grondwaterbelastbaar
 • Vorstvrij tot 12 maanden opslagbaar
 • Toepassingsgebieden:
 • Buiten en binnen
 • Buitenmuren kelder
 • Fundering
 • Bodemplaat
 • Ondergrondse parking
 • Tussenafdichting op balkons, terrassen
 • Vochtige ruimtes
 • Lichtschachten
 • Steunwanden
 • NIET geschikt voor afdichtingen van platte daken en reservoirs

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet vast, effen, stevig, vorstvrij en vrij van olie, vet, teerpek, gaten, gapende cheuren, scherpe kanten, veronreinigingen zoals stof, vuil, mortelbaarden en slakken zijn. Kelen moeten afgerond en kanten moeten ingevat zijn.
De verwerking kan op droge en licht vochtige ondergrond gebeuren.
Mineralische ondergronden moeten met een primer voorbewerkt worden, bijvoorbeeld met DIPEX Bitumenemulsie, met water 1:10 verdunt.
Bij metaal- en kunststofoppervlaktes is geen voorbewerking nodig. Natte ondergronde, herkenbaar aan de sterke donkere kleuring en een vochtigheidslaag aan de oppervlakte, moeten eerst met een afdichtingsslik tegen de keerzijde verspert worden.
Het mag tijdens de bouwfase geen water tussen ondergrond en afdichting komen, daarom eventueel ter tussenafdichting geschikte mortel of dichtkalk gebruiken.
Open stootvoegen tot 5 mm moeten door krabpleistering met de dikke afdichting DIMAflexi2K of met een dunne bepleistering gesloten en egaliseerd worden. Ook blaasbeelding door diepe poren of holtes in beton kan door krabpleistering verhinderd worden. De krabpleistering moet voor het beginnen van de afdichtingswerken droog zijn.
Open stootvoegen of verdiepingen, die groter dan 5 mm zijn, moeten met spermortel gesloten worden.
Rondingen in horizontale en vertikale binnenhoeken zijn met een tongtroffel en spermortel uit te werken.


1. Gronderen:

DIPEX met water verdunt 1:10 met een verfborstel of kwast gelijkmatig op de droge of licht vochtige ondergrond aanbrengen. Na het drogen van de grondering, de DIBAFIXplus dichtingsbaan aanbrengen.
Bij het verlijmen in de morgenstond is op een eventueel dooiwatervorming op de grondering te letten.
Zij kan bij ongunstige klimatische voorwaarden, bevoorrecht in wand/zool-aansluiting, optreden. Daar hierop geen verlijming kan doorgevoerd worden, moet eerst een droge ondergrond, bijv. door afdrogen/verdampen, verschaft worden.

2. Voorbereiding en aanbrengen:

DIBAFIXplus dichtingsbaan op een plank met een scherp mes op de nodige grote respektievelijk lengte toesnijden (beschermpapier naar onder) en weer oprollen.
DIBAFIXplus dichtingsbaan wordt onder gelijktijdig aftrekken van het beschermpapier volledig met de ondergrond verkleefd. Daarbij zijn op volgende stappen te letten:

 • Beschermpapier aan baanbegin langzaam en gelijkmatig aftrekken.
 • Met de kleefzijde op de ondergrond leggen en aankleven. Het beschermpapier verder gelijkmatig aftrekken.
 • In dezelfde werkgang, met bvb. een borstel of een lap, van het midden uit aandrukken, zodat plooien en luchtblazen tussen ondergrond en folie vermeden worden en daarmee een goede adhesie verkregen wordt.
 • Aansluitend de gehele baan, bvb. met een gummirol krachtig aandrukken.


Aanwijzing

 • Bij grofporige stenen, bvb. puimstenen, waar enkel een aanhechtingskontakt van < 50% te verwachten is, moeten andere afdichtingssystemen, bvb. de dikke afdichting Dimaflexi2K ingezet worden.
 • Tot met de verwerking zijn de dichtbanen voor druk, zon, vorst, warmte en vochtigheid te beschermen.
 • De beschermkarton pas aan de verwerkingsplaats verwijderen.

 

Test Voorwaarde Resultat
Gewicht   ca. 1,2kg/m²
Breedte   van 50mm tot 1.000mm
Dikte   totaal ≥1mm resp. ≥1,5mm
Verwerkingstemperatuur   -5°C tot +30°C
Regenvastheid   onmiddellijk
Scheuroverbrugging E DIN 28052-6 ≥ 5mm
Warmtebestendigheid DIN 52123 ≥ +70°C
Buigverhouden bij koude DIN 52123-12 ≤ -30°C
Waterondoorlaatbaarheid DIN 52123-10.2 ≥4bar/24h
Hoogste trekkracht lengte/breedte ≥200; N/50mm
Rekking bij hoogste trekkracht lengte/breedte ≥150%
Classificatie bij brandverhouding DIN EN13501-1 Klasse E
Kleur   zwart/grijs
     
Afmetingen & levereenheden :  
100 cm x 20 m     = 20 m² - 1 karton = 1 rol 1 palet     = 15 rollen =  300 m²
  20 cm x 15 m    =    3 m² - 1 karton = 5 rollen 1 palet     = 15 kartons x 5 rollen = 225 m²


Stockage

 • DIBAFIXplus dichtingsbaan niet onder +5°C, oprecht staand, zon-, vorst-, warmte- en vochtigheidsbeschermend opslaan.
 • Zowel te koele alsook te warme stockage werkt sich ongunstig op de verwerkingseigenschappen van de DibafixPlus dichtingsbaan uit.
 • Origineel verpakt, onder bovenstaande voorwaarden tot 12 maanden opslagbaar.

boven...